Walne Zebranie Członków LGD9 – 29.06.2021r.

LGD-9

Porządek Obrad
Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków
Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)
29 czerwca 2021 roku, godz. 14.00
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach

1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad -> pobierz
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Sekretarza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 23 lutego 2021 roku – Prezes.-> pobierz
6. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2020 rok – Prezes.|-> pobierz
7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2020 rok – Skarbnik. -> bilans aktywa; bilans pasywa; rachunek zysków i strat; informacja dodatkowa
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej dot. działalności LGD9 w 2020 roku – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.-> pobierz
9. Przedstawienie Planu Finansowego na 2021 rok – Prezes.-> pobierz
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2020 rok -> pobierz
b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Związku Stowarzyszeń LGD9 za 2020 rok-> pobierz
c) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2020 rok-> pobierz
d) rozliczenia wyniku finansowego za 2020 rok-> pobierz
e) przyjęcia Planu Finansowego na 2021 rok-> pobierz
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej-> pobierz
12. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie stosownej uchwały -> pobierz
13.Omówienie spraw bieżących, w tym realizowanych projektów: -> pobierz
a) „Budynek biurowy związany z usługami turystycznymi i animacją społeczną” (w ramach PROW 2014-2020) – rozliczony;
b) „Stworzenie i wdrożenie systemu znakowania obiektów i tras turystycznych na obszarze LGD” (w ramach PORiM 2014-2020) – w trakcie realizacji;
c) „Energetyka prosumencka – informacja, edukacja, promocja” (w ramach PORiM 2014-2020) – w trakcie weryfikacji.
d) „Plan rozwoju Związku Stowarzyszeń LGD9 na lata 2021-2023” (w ramach PROO 1a) – w trakcie weryfikacji.
14. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Pogoda

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 371993Odsłon razem:
  • 1Odsłon dzisiaj:
  • 0Goście obecnie online: