Walne Zebranie Członków – 23.06.2020r., Wilkasy

LGD-9

Porządek Obrad
Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)
23 czerwca 2020 roku, godz. 13.45
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad -> pobierz
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu WZC, które odbyło się 12 czerwca 2019 roku -> pobierz
 6. Informacja nt. wykreślenia członków Związku Stowarzyszeń LGD9 – Prezes Zarządu LGD9 -> pobierz
 7. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2019 rok – Prezes Zarządu LGD9 -> pobierz
 8. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2019 rok – Skarbnik Zarządu LGD9 -> pobierz bilans aktywa, bilans pasywa, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej dot. działalności LGD9 w 2019 roku – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD9 -> pobierz
 10. Przedstawienie Planu Finansowego na 2020 rok-> pobierz
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2019 rok -> pobierz
b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Związku Stowarzyszeń LGD9 za 2019 rok -> pobierz
c) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2019 rok -> pobierz
d) rozliczenia wyniku finansowego za 2019 rok -> pobierz
e) przyjęcia Planu Finansowego na 2020 rok -> pobierz

12. Omówienie spraw bieżących, w tym realizowanych projektów:

a) „Budynek biurowy związany z usługami turystycznymi i animacją społeczną” (w ramach PROW);
b) „Centrum Animacji Społecznej – miejscem rozwoju wolontariatu” (w ramach Programu FIO);
c) Energetyka prosumencka – informacja, edukacja, promocja (w ramach PORiM);
d) Stworzenie i wdrożenie systemu znakowania obiektów i tras turystycznych na obszarze LGD (w ramach PORiM).

13. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Pogoda

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

 • 338988Odsłon razem:
 • 21Odsłon dzisiaj:
 • 1Goście obecnie online: