Walne Zebranie Członków – 17.01.2019r.

LGD-9Porządek Obrad
Walnego Zebrania Członków
Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)
17 stycznia 2019 roku, godz. 13.00
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad -> pobierz
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu WZC, które odbyło się 12 kwietnia 2018 roku -> pobierz
 6. Informacja nt. wystąpienia członka ze Związku Stowarzyszeń LGD9 -> pobierz
 7. Przedstawienie kandydatów na członka Zarządu (reprezentujących Miasto i Gminę Ryn) oraz przeprowadzenie głosowania tajnego -> karta do głosowania: pobierz wersję dla jednego kandydata, pobierz wersję dla kilku kandydatów
 8. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie – Prezes.
 9. Przedstawienie propozycji zmiany uchwały WZC nr 07/2017 z 17.12.2015r. w sprawie wysokości składki członkowskiej – Prezes.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) odwołania członka Zarządu -> pobierz
  b) powołania członka Zarządu -> pobierz
  c) dokonania zmian Statutu-> pobierz; podczas WZC zaproponowana zostanie uchwała po zmianie -> pobierz
  d) zmiany uchwały WZC nr 07/2017 z 17.12.2015r. w sprawie wysokości składki członkowskiej-> pobierz
 11. Omówienie spraw bieżących, w tym omówienie realizacji projektów:
  a) „Budynek biurowy związany z usługami turystycznymi i animacją społeczna” (w ramach PROW);
  b) „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” (w ramach RPO Warmia i Mazury);
  c) „Centrum Animacji Społecznej – POSTAW NA WOLONTARIAT” (w ramach Programu FIO);
  d) „Nowe umiejętności – więcej możliwości” (2 projekty w ramach RPO Warmia i Mazury).
 12. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Pogoda

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

 • 285406Odsłon razem:
 • 11Odsłon dzisiaj:
 • 0Goście obecnie online: