Walne Zebranie Członków – 12.06.2019r.; Wilkasy

LGD-9

Porządek Obrad
Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)
12 czerwca 2019 roku, godz. 12.45
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad -> pobierz
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu WZC, które odbyło się 17 stycznia 2019 roku -> pobierz
 6. Informacja nt. wykreślenia i przyjęcia członków Związku Stowarzyszeń LGD9 – Prezes Zarządu LGD9 -> pobierz
 7. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2018 rok – Prezes Zarządu LGD9 -> pobierz
 8. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2018 rok – Skarbnik Zarządu LGD9 -> pobierz bilans aktywa, bilans pasywa, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej dot. działalności LGD9 w 2018 roku – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD9 -> pobierz
 10. Przedstawienie Planu Finansowego na 2019 rok -> pobierz
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2018 rok -> pobierz
  b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Związku Stowarzyszeń LGD9 za 2018 rok -> pobierz
  c) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2018 rok -> pobierz
  d) rozliczenia wyniku finansowego za 2018 rok -> pobierz
  e) przyjęcie Planu Finansowego na 2019 rok-> pobierz
 12. Omówienie spraw bieżących, w tym realizowanych projektów:
  a) „Budynek biurowy związany z usługami turystycznymi i animacją społeczną” (projekt dofinansowany w ramach PROW);
  b) „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” (realizowany w ramach RPO Warmia i Mazury);
  c) wniosek na kontynuację KIS Węgorzewo oraz utworzenie KIS Budry (w ramach konkursu RPO WiM)
  d) „Centrum Animacji Społecznej – POSTAW NA WOLONTARIAT” (realizowany w ramach Programu FIO);
  e) „Nowe umiejętności – więcej możliwości” (realizowane dwa projekty w ramach RPO Warmia i Mazury).
 13. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Pogoda

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

 • 333199Odsłon razem:
 • 58Odsłon dzisiaj:
 • 0Goście obecnie online: