Walne Zebranie Członków – 03.10.2023r.

LGD 9 oryginal

PROGRAM

Walnego Zebrania Członków
Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)

03 października 2023 roku, godz. 12.45
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. -> pobierz
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 29 czerwca 2023 roku – Prezes. -> pobierz
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie – Prezes.
 7. Przedstawienie propozycji przystąpienia do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – Prezes.
 8. Przedstawienie propozycji zmiany wysokości składki członkowskiej od 2024 roku – Prezes.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Statutu -> pobierz
  b) przystąpienia do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych -> pobierz
  c) zmiany uchwały nr 7/2015 z 17 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej -> pobierz
 10. Omówienie spraw bieżących, w tym realizowanych projektów -> pobierz
  a) „Rozwój Związku Stowarzyszeń LGD9” (w ramach PROO 1a).
  b) „Wydanie albumu pt. Powiat Giżycki” (w ramach PROW 2014-2020).
  c) „I Wiosenny Rajd Rowerowy Gmina Giżycko – Serce Mazur” (w ramach PROW 2014-2020).
  d) „Organizacja rajdu konnego ,,Sztynorcka stadnina koni hrabiego Lehndorffa” i przygotowanie kompletu materiałów reklamowych dla obszaru LSR, Powiat Węgorzewski” (w ramach PROW 2014-2020).
 11. Dyskusja nt. opracowania Strategii Działania Związku Stowarzyszeń LGD9 na lata 2023-2029.
 12. Wolne wnioski
 13. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

 • 495819Odsłon razem:
 • 50Odsłon dzisiaj:
 • 1Goście obecnie online: