Sprawozdawczo – wyborcze WZC – 12.04.2018r.

LGD-9Porządek Obrad
Walnego Zebrania Członków
Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)
12 kwietnia 2018 roku, godz. 13.45
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad -> pobierz
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu WZC, które odbyło się 03 lipca 2017 roku -> pobierz
 6. Informacja nt. przyjęcia / wykreślenia członków Związku Stowarzyszeń LGD9 – Prezes Zarządu LGD9 -> pobierz
 7. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2017 rok – Prezes Zarządu LGD9 -> pobierz
 8. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2017 rok – Skarbnik Zarządu LGD9 -> pobierz bilans aktywa, bilans pasywa, rachunek wyników, informacja dodatkowa
 9. Przedstawienie sprawozdania z 4-letniej kadencji Zarządu – Prezes LGD9 -> pobierz
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli finansowej dot. działalności LGD9 w 2017 roku – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD9 -> pobierz
 11. Przedstawienie Planu Finansowego na 2018 rok -> pobierz
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia Sprawozdania Merytorycznego za 2017 rok -> pobierz
  b) przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2017 rok -> pobierz
  c) rozliczenia wyniku finansowego za 2017 rok -> pobierz
  d) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi -> pobierz
  e) przyjęcia Planu Finansowego na 2018 rok -> pobierz
 13. Przeprowadzenie wyborów Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Członków Zarządu.
 14. Przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)  wyboru Prezesa -> pobierz
  b) wyboru Wiceprezesa -> pobierz
  c) wyboru Skarbnika -> pobierz
  d) wyboru członków Zarządu -> pobierz
  e) wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej -> pobierz
 16. Omówienie spraw bieżących, w tym związanych z nowym okresem finansowania unijnego na lata 2014-2020 – Prezes Zarządu LGD9.
 17. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Pogoda

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

 • 278488Odsłon razem:
 • 54Odsłon dzisiaj:
 • 1Goście obecnie online: