Untitled-design-33

Projekt pn. „Zmiany systemowe w Twojej organizacji – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021r. – 31.12.2023r., a jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i ekspercką.

W ramach projektu zaplanowano:

 • Kompleksowe doradztwo, w tym z zakresu aktualizacji statutu, prowadzenia księgowości oraz porady prawno-obywatelskie;
 • Opracowanie strategii fundraisingowych dla 14 NGO oraz przeprowadzenie
  4 kampanii fundraisingowych;
 • Opracowanie oraz wdrożenie przepisów RODO dla 14 NG0;
 • Szkolenia, w tym z zakresu pisania projektów, prawa, fundraisingu, księgowości, zarządzania i motywacji, wystąpień publicznych, RODO, Excela;
 • Spotkania animacyjne w terenie;
 • 2 wizyty studyjne do LGR „Zalew Wiślany”/ LGD ,,Partnerstwo Północnej Warmii
  i Wysoczyzny Elbląskiej” (rok 2022) oraz do LGD ,,Brama Mazurskiej Krainy” (rok 2023);
 • Konkurs „Dobre praktyki z zakresu fundraisingu” (2 edycje);
 • Nowości wydawnicze;
 • 2 konferencje: inaugurująca oraz podsumowująca projekt.

Bezpłatne wsparcie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz aktywni mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego.

Zapraszamy do Biura Projektu w Ogonkach (ul. Letniskowa 13; 11-600 Węgorzewo) po wsparcie oraz na stronę www.mazurylgr.pl –> zakładka NOWEFIO.