Strategia Działania LGD9

Przedstawiamy Państwu Strategię Działania Związku Stowarzyszeń LGD9 na lata 2024-2029, która powstała w ramach projektu pn. „Rozwój Związku Stowarzyszeń LGD9” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2023 (PROO).

Opracowanie zlecone zostało prof. Zbigniewowi Brodzińskiemu – wykładowcy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz właścicielowi Instytutu Rozwoju Sp. z o.o.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania ewentualnych opinii i uwag.

DO POBRANIA -> STRATEGIA DZIAŁANIA ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ LGD9 

____________________________________________________________________________________

Konsultacje dot. Strategii Działania Związku Stowarzyszeń LGD9 na lata 2024-202

konsultacje_1479458019

 

___________________________________________________________________________________

KONSULTACJE Z SENIORAMI DOT. OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU LGD9!

01 grudnia 2023 r. odbyły się spotkania z seniorami obszaru działania Związku Stowarzyszeń LGD9 w Srokowie, Węgorzewie i Wilkasach. Koordynatorem tych działań była Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9, także Doradca Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy udziale profesora Zbigniewa Brodzińskiegoz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – eksperta ds. opracowania Strategii Rozwoju Związku Stowarzyszeń LGD9 na lata 2023-2029. Spotkania te miały na celu pozyskanie informacji dotyczących problemów i potrzeb Seniorów, podejmowanych przez nich działaniach na rzecz rozwoju  aktywności społecznej.

seniorzy Srokowo

seniorzy Węgorzewo

______________________________________________________________________________________________

ZA NAMI KOLEJNE KONSULTACJE DOT. OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU LGD9!

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Związku Stowarzyszeń LGD9”, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – Priorytet 1a, w tym opracowaniem strategii rozwoju LGD9  na lata 2024-2029, kontynuowane są działania dotyczące konsultacji społecznych, mających charakter inkluzywny, jako element włączenia społeczeństwa w planowane przez LGD9 działania.

Kolejne konsultacje odbyły się 23 października br. podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Podczas tego spotkania Pani Barbara  Dawcewicz – Prezes LGD9 przedstawiła zadania, które realizowane są w ramach projektu PROO oraz możliwości realizacji innych działań, w okresie najbliższych 7 lat na rzecz rozwoju obszaru działania LGD9 m.in. zadania dotyczące wsparcia merytorycznego mieszkańców obszaru, w tym organizacji pozarządowych, młodzieży i osób z grup defaworyzowanych (specjalistyczne szkolenia, warsztaty edukacyjne, wsparcie prawne, z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, aktywizacji społecznej itp) oraz
z zakresu świadczenia usług w ramach Centrów Usług Socjalnych (CUS), a także szeroko pojętej promocji tego obszaru (organizacja rajdów rowerowych, spływów kajakowych, wizyt studyjnych itp.).

Kolejne, zaplanowane w październiku br. konsultacje skierowane będą do młodzieży szkół średnich i zawodowych z powiatu giżyckiego (zagadnienia dot. możliwości rozwoju gospodarczego, w tym zakładania nowych firm przez młodych mieszkańców).

Do udziału w konsultacjach zaproszono m.in. Panią Agnieszkę Domańską z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Spotkanie poprowadzi prof. Zbigniew Brodziński.

zdj1 mniejszezdj 2 mniejsze_______________________________________________________________________________________________

ZA NAMI KONSULTACJE Z CZŁONKAMI ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ LGD9

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Związku Stowarzyszeń LGD9”, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – Priorytet 1a. rozpoczęto m.in. działania zmierzające do  opracowania Strategii Rozwoju Związku Stowarzyszeń LGD9 na lata 2024-2029, która powinna powstać do końca bieżącego roku.

W toku zapytania ofertowego do realizacji tego zadania wybrano Fundację „Kanał Mazurski”, reprezentowaną przez prof. Zbigniewa Brodzińskiego, który we współpracy z Zespołem redakcyjnym, składającym się z  przedstawicieli Zarządu i pracowników biura Związku Stowarzyszeń LGD9 opracuje powyższą strategię.

W związku z powyższym 19 października 2023r., o godz. 13.00, w biurze LGD9 w Ogonkach (ul. Letniskowa 13) odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z członkami Związku Stowarzyszeń LGD9. W spotkaniu tym uczestniczyli również członkowie Zarządu LGD9, Zespół Redakcyjny oraz prof. Zbigniew Brodziński (13 osób wg listy obecności).

Podczas tego spotkania, prowadzonego przez Panią Barbarę  Dawcewicz – Prezesa LGD9 omówiono zadania, które realizowane są w ramach projektu PROO, możliwości realizacji innych działań, w okresie najbliższych 7 lat na rzecz rozwoju obszaru działania LGD9 m.in. zadania dotyczące wsparcia merytorycznego mieszkańców obszaru, w tym organizacji pozarządowych, młodzieży i osób z grup defaworyzowanych (specjalistyczne szkolenia, warsztaty edukacyjne, wsparcie prawne, z zakresu podejmowania działalności gospodarczej , aktywizacji społecznej itp) oraz z zakresu świadczenia usług w ramach Centrów Usług Socjalnych (CUS), a także szeroko pojętej promocji tego obszaru (organizacja rajdów rowerowych, spływów kajakowych, wizyt studyjnych itp.).

Kolejne konsultacje skierowane będą do członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, do młodzieży szkół średnich i zawodowych (zagadnienia dot. możliwości rozwoju gospodarczego, w tym zakładania nowych firm przez młodych mieszkańców) oraz do Rad Senioralnych i członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

395224482_718585906971254_4399003578879438754_n_______________________________________________________________________________________________

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE DOT. OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU LGD9!

W okresie 01.07.2023r. – 31.12.2025r. Związek Stowarzyszeń LGD9 realizuje projekt pn. „Rozwój Związku Stowarzyszeń LGD9” dofinansowany ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – Priorytet 1a.

W ramach projektu zaplanowano m.in. opracowanie Strategii Rozwoju Związku Stowarzyszeń LGD9 na lata 2024-2029, która powinna powstać do końca bieżącego roku. W toku zapytania ofertowego wyłoniono firmę, która opracuje powyższą strategię, jest to Fundacja „Kanał Mazurski”, reprezentowana przez prof. Zbigniewa Brodzińskiego.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich członków Związku Stowarzyszeń LGD9 na spotkanie konsultacyjne z prof. Zbigniewem Brodzińskim oraz zespołem redakcyjnym, które odbędzie się 19 października 2023r. (czwartek) o godz. 13.00 w biurze w Ogonkach (ul. Letniskowa 13).

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 517386Odsłon razem:
  • 18Odsłon dzisiaj:
  • 0Goście obecnie online: