Informacje o projekcie

PROO_zestawienie_1_plik_edytowalny_KOLOR

TRWA REALIZACJA PROJEKTU
„ROZWÓJ ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ LGD9”

 Projekt „Rozwój Związku Stowarzyszeń LGD9” realizowany jest przez Związek Stowarzyszeń LGD9 dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – priorytet 1a.

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2023r. – 31.12.2025r.

Dofinansowanie: 342 tys. zł.

W ramach projektu zaplanowano:

- opracowanie strategii działania dla Związku Stowarzyszeń LGD9,

- stworzenie 3 miejsc pracy (specjalista ds. administracji i promocji, doradca ds. ekonomii społecznej oraz księgowa),

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry (kursy i szkolenia z zakresu RODO, kadr i płac, poradnictwa obywatelskiego, kurs pedagogiczny oraz trenerski)

- zakup wyposażenia Związku Stowarzyszeń LGD9 (meble i urządzenia kuchenne, komputery z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, monitoring budynku, rzutnik)

- zakup programów (licencji) do świadczenia profesjonalnego doradztwa (LEX, ZOOM, INSERT, kreator biznesplanów),

- promocja Związku Stowarzyszeń LGD9 (modernizacja strony internetowej, ulotki i plakaty promocyjne).

Zaplanowane działania wpłyną na wypracowanie nowych usług świadczonych przez Związek Stowarzyszeń LGD9 oraz stworzenie nowej oferty:

- oferta doradcza w zakresie księgowym, kadr i płac, ochrony danych osobowych, poradnictwa obywatelskiego, prawnym i biznesowym,

- oferta szkoleniowa (raz w miesiącu organizowany będzie webinar z zakresu kadr i płac, ochrony danych osobowych, poradnictwa obywatelskiego, uruchamiania i rozwijania działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanów, prowadzenia działalności odpłatnej i nieodpłatnej w organizacjach, tworzenia i zarządzania budżetami sołeckimi itp.),

- oferta wynajmu sali konferencyjnej wraz z zapleczem kuchennym.

Plakat PROO____________________________________________________________________________________________

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 517384Odsłon razem:
  • 16Odsłon dzisiaj:
  • 0Goście obecnie online: