PROO 1a

PROO_zestawienie_1_plik_edytowalny_KOLOR

TRWA REALIZACJA PROJEKTU
„ROZWÓJ ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ LGD9”

 Projekt „Rozwój Związku Stowarzyszeń LGD9” realizowany jest przez Związek Stowarzyszeń LGD9 dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – priorytet 1a.

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2023r. – 31.12.2025r.

Dofinansowanie: 342 tys. zł.

W ramach projektu zaplanowano:

- opracowanie strategii działania dla Związku Stowarzyszeń LGD9,

- stworzenie 3 miejsc pracy (specjalista ds. administracji i promocji, doradca ds. ekonomii społecznej oraz księgowa),

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry (kursy i szkolenia z zakresu RODO, kadr i płac, poradnictwa obywatelskiego, kurs pedagogiczny oraz trenerski)

- zakup wyposażenia Związku Stowarzyszeń LGD9 (meble i urządzenia kuchenne, komputery z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, monitoring budynku, rzutnik)

- zakup programów (licencji) do świadczenia profesjonalnego doradztwa (LEX, ZOOM, INSERT, kreator biznesplanów),

- promocja Związku Stowarzyszeń LGD9 (modernizacja strony internetowej, ulotki i plakaty promocyjne).

Zaplanowane działania wpłyną na wypracowanie nowych usług świadczonych przez Związek Stowarzyszeń LGD9 oraz stworzenie nowej oferty:

- oferta doradcza w zakresie księgowym, kadr i płac, ochrony danych osobowych, poradnictwa obywatelskiego, prawnym i biznesowym,

- oferta szkoleniowa (raz w miesiącu organizowany będzie webinar z zakresu kadr i płac, ochrony danych osobowych, poradnictwa obywatelskiego, uruchamiania i rozwijania działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanów, prowadzenia działalności odpłatnej i nieodpłatnej w organizacjach, tworzenia i zarządzania budżetami sołeckimi itp.),

- oferta wynajmu sali konferencyjnej wraz z zapleczem kuchennym.

Plakat PROO_____________________________________________________________________________________________

Zapytanie cenowe dot. opracowania strategii działania Związku Stowarzyszeń LGD9:

1. Ogłoszenie

2. Wzór oferty – zał. do ogłoszenia

3. Oświadczenie wykonawcy

4. Klauzula Informacyjna

______________________________________________________________________________________________

Zapytanie cenowe dot. mebli kuchennych Związku Stowarzyszeń LGD9:

1. Ogłoszenie

2. Wzór oferty – zał. do ogłoszenia

3. Oświadczenie wykonawcy

4. Klauzula Informacyjna

_______________________________________________________________________________________________

ZAPRASZAMY NA WEBINAR Z ZAKRESU RODO!

29 września 2023r. (piątek) o godz. 9.00 zapraszamy na godzinny webinar pn. „Publikacja wizerunku a RODO”, który poprowadzi Marta Gawejko – Inspektor Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego i gospodarczego, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” w Akademii Leona Koźmińskiego oraz „Zarządzania bezpieczeństwem informacji” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001, członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

Webinar rozpocznie cykl comiesięcznych webinarów zaplanowanych w ramach projektu „Rozwój Związku Stowarzyszeń LGD9” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności w ramach PROO 1a.

Link do webinaru: https://zoom.us/j/98362395061?pwd=UnN1L2hFUkdST3R3bURuRnZWWmtsUT09

Identyfikator: 983 6239 5061

Kod dostępu: 572371

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych tematem!

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 495821Odsłon razem:
  • 52Odsłon dzisiaj:
  • 1Goście obecnie online: