Wszystkie

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ LGD9:

- „Opracowanie oraz wydanie materiałów promocyjnych obszaru działania LGD9″ (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) – w trakcie realizacji

- „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury) – w trakcie realizacji

- „Centrum Animacji Społecznej – kontynuacja” (w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelski) – zakończony

- „Nowe umiejętności – więcej możliwości (powiat mrągowski, piski)” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury) – w trakcie realizacji

- „Nowe umiejętności – więcej możliwości (powiat gołdapski, giżycki )” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury) – w trakcie realizacji

- Teatr, Opera, Filharmonia – atuty wielkich miast (w ramach programu „PZU z Kulturą” Fundacji PZU) – zakończony

- Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze (w ramach PROW na lata 2014-2020) – zakończony

- Centrum Animacji Społecznej (w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) – zakończony

- „Młodzież zmienia wieś” (międzynarodowy projekt współpracy z LGD Soleczniki z Litwy w ramach PROW 2007-2013 działanie „Wdrażanie projektów współpracy”) – zakończony

- „Młodzież ambasadorem swojego obszaru i Europy” (międzynarodowy projekt współpracy z LGD Pays du Centre Quest Bretangne z Francji w ramach PROW 2007-2013 działanie „Wdrażanie projektów współpracy”) – zakończony

- Centrum Organizacji Pozarządowych LGD9 „AKTYWATOR” (w ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) – zakończony

- Kanał partnerstwa i rozwoju (w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja) – przeszedł weryfikację formalną, nie został zakwalifikowany do realizacji

- Akademia Animatorów Społecznych LGD9 (w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) – zakończony

- III Międzynarodowy spływ kajakowy Węgorapa – Angrapa (w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa warmińsko – mazurskiego) – zakończony.

- Nowy zawód – nowe perspektywy druga edycja (w ramach Porgramu Operacyjnego Kpaitał Ludzki, poddziałanie 8.1.2) – zakończony.

- Turystyka ekologiczna w Alytus i w regionie Wielkich Jezior Mazurskich (w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Polska –Litwa) – wniosek nie przeszedł oceny merytorycznej.

- Lokalna Grupa Rybacka szansą na aktywizację społeczności obszarów wiejskich zależnych od rybactwa (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.3) – zakończony.

- Wniosek o wybór lokalnej grupy działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 oraz  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) – zakończony

- Rada Sołecka – liderem lokalnych inicjatyw (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5) – projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, jednak nie został przyjęty do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na konkurs.

- Nowy zawód – nowe perspektywy (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.2) – zakończony.

- Szkolenie dla organizacji pozarządowych „Techniki pozyskiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania oraz zasady realizacji projektów” (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5)– zakończony.

- Aktywizacja społeczności lokalnych gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w zakresie opracowywania i wdrażania programów rozwoju miejscowości – zakończony.

- Pilotażowy Program Leader +, Schemat II - zakończony.

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 509673Odsłon razem:
  • 21Odsłon dzisiaj:
  • 0Goście obecnie online: