LITWA

REALIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY „MŁODZIEŻ ZMIENIA WIEŚ”

Zapraszamy do obejrzenia reportażu filmowo – zdjęciowego

Kal (Polska) - https://www.youtube.com/watch?v=oLz1VqbMf6g

Soleczniki (Litwa) – https://www.youtube.com/watch?v=zlUcQoBRkck

16 lutego 2015 roku w Olsztynie Związek Stowarzyszeń LGD9 podpisał z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego podpisał Aneks do Umowę przyznania pomocy nr 0004-6931-UM1400007/13 w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy objętego PROW na lata 2007-2013.

Zestawienie rzeczowo – finansowe - strona 1

Zestawienie rzeczowo – finansowe – strona 2

Zestawienie rzeczowo – finansowe – strona 3

W dniach 18- 31 października 2015 roku w Solecznikach  (Litwa) odbył się 2 – tygodniowy obóz konny dla młodzieży polsko – litewskiej (40 osób). Zapraszamy do ->  galerii zdjęć.

W dniach 05-18 października 2014 roku w Kalu (Polska) odbył się 2 – tygodniowy obóz żeglarski dla młodzieży polsko – litewskiej (40 osób). Zapraszamy do -> galerii zdjęć.

03 lipca 2014 roku w Olsztynie Związek Stowarzyszeń LGD9 podpisał z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Umowę przyznania pomocy nr 0004-6931-UM1400007/13 w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy objętego PROW na lata 2007-2013.

Zestawienie rzeczowo – finansowe - strona 1

Zestawienie rzeczowo – finansowe – strona 2

01 lipca 2014 roku Związek Stowarzyszeń LGD9 podpisał z partnerem litewskim Szalczininku VV Aneks do Umowy o współpracy międzynarodowej, na podstawie którego do projektu przystąpił kolejny partner litewski – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokol” Szalczininkai.

25 listopada 2013 Związek Stowarzyszeń LGD9 podpisał z partnerem litewskim Szalczininku VV Umowę o współpracy międzynarodowej . W ramach umowy partnerzy zobowiązali się do wspólnej realizacji projektu współpracy pn. Młodzież zmienia wieś.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wypromowany potencjał przyrodniczo-kulturowy i gospodarczy Wielkich Jezior Mazurskich (Polska) i Rejonu Wileńskiego (Litwa) poprzez poznanie możliwości jego wykorzystania w celu świadczenia usług turystycznych oraz uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do uprawiania żeglarstwa i jazdy konnej podnoszących kwalifikacje potencjalnych mikroprzedsiębiorców i Ambasadorów swojego obszaru.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

1. Wzrost umiejętności i wiedzy na temat tworzenia i wykorzystania oferty turystycznej , w tym miejsc historycznych i zasobów kulturowych Wielkich Jezior Mazurskich i Wileńszczyzny poprzez udział w szkoleniu żeglarskim i nauce jazdy konnej oraz udziale w wycieczkach krajoznawczych.
2. Nabycie lub wzmocnienie umiejętności współdziałania w grupie międzynarodowej oraz przełamanie antagonizmów i zaszłości historycznych poprzez udział w 2 tygodniowych warsztatach edukacyjnych w 2014 roku.

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 509689Odsłon razem:
  • 37Odsłon dzisiaj:
  • 0Goście obecnie online: