AS

Sprawozdanie z warsztatów wyjazdowych -> pobierz plik

Zaproszenie na warsztaty wyjazdowe

Wszystkich zainteresowanych, w szczególności sołtysów i członków Rad Sołeckich obszaru Związku Stowarzyszeń LGD9 zapraszamy do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach wyjazdowych, które odbędą się w dniach 05 – 06 kwietnia 2013r. Warsztaty organizowane są w ramach projektu współpracy „Aktywny Sołtys”, którego celem jest zwiększenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń na temat uruchamiania działalności gospodarczej i rejestracji regionalnych produktów kulinarnych pozwalających na zróżnicowanie usług turystycznych na obszarach wiejskich, a także podniesienie wiedzy nt. tworzenia i realizacji projektów współfinansowanych z UE.Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do 22 marca 2013r. pod nr tel. 87 428 13 66.Liczba miejsc ograniczona! Pierwszeństwo mają uczestnicy warsztatów stacjonarnych zorganizowanych w grudniu 2012r. w Węgorzewie w ramach projektu współpracy ,,Aktywny Sołtys”.Do pobrania program wyjazdu.

Sprawozdanie z warsztatów dla Sołtysów i członków Rad Sołeckich

W terminie 06-07 grudnia oraz 11-12 grudnia 2012 roku w godzinach 10.00-15.00 w Węgorzewskim Centrum Kultury w Węgorzewie odbyły się bezpłatne warsztaty dla sołtysów i członków Rad Sołeckich. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu współpracy „Aktywny Sołtys” (akronim AS) realizowanego przez Związek Stowarzyszeń LGD9 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Kapitał – Praca – Rozwój” oraz LGD „Równina Wołomińska” (województwo mazowieckie).

W pierwszym terminie prowadzone były warsztaty z  zakresu zasad tworzenia oraz realizacji projektów współfinansowanych z UE, które poprowadził pan Grzegorz Mądry. Drugi blok programowy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz rejestracji produktu regionalnego poprowadził pan Łukasz Machciński. Podczas warsztatów dyskutowano na temat pozyskiwania środków na otworzenie działalności gospodarczej i jej rozwój oraz o trudnościach związanych z rejestracją produktu regionalnego, jego promocją na rynku krajowym i zagranicznym. Uczestnikom przedstawione zostały m.in. możliwości pozyskania środków z funduszu sołeckiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 4 – Leader, Programu Operacyjnego RYBY.

Warsztaty przebiegały w bardzo miłej atmosferze na zasadzie bliskiego kontaktu z uczestnikami, którzy nie tylko słuchali, ale również aktywnie włączali się zarówno do dyskusji, jak i ćwiczeń. Podczas warsztatów uczestnicy dzielili się swoimi problemami, trudnościami, jakie napotykają podczas pozyskiwania funduszy na założenie działalności gospodarczej

Celem działań podejmowanych w ramach projektu „AS” jest zwiększenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń na temat uruchamiania działalności gospodarczej i rejestracji regionalnych produktów kulinarnych pozwalających na zróżnicowanie usług turystycznych na obszarach wiejskich, a także podniesienie wiedzy nt. tworzenia i realizacji projektów współfinansowanych z UE.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” oś 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zapraszamy do galerii zdjęć z warsztatów.

Bezpłatne warsztaty dla sołtysów i członków Rad Sołeckich

Zarząd Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) zaprasza sołtysów i członków Rad Sołeckich obszaru LGD9 na dwudniowe, bezpłatne warsztaty organizowane w ramach projektu współpracy „Aktywny Sołtys” (akronim AS).Celem projektu jest zwiększenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń na temat uruchamiania działalności gospodarczej i rejestracji regionalnych produktów kulinarnych pozwalających na zróżnicowanie usług turystycznych na obszarach wiejskich, a także podniesienie wiedzy nt. tworzenia i realizacji projektów współfinansowanych z UE.

Terminarz warsztatów:

  • Zasady tworzenia oraz realizacja projektów współfinansowanych z UE: 6-7 grudnia 2012 r. (czwartek, piątek), w godz. 10.00-15.00
  • Rozwój przedsiębiorczości oraz rejestracja produktu regionalnego: 11-12 grudnia 2012 r. (wtorek, środa),  w godz. 10.00-15.00
Miejsce warsztatów: Węgorzewskie Centrum Kultury; Sala Kameralna, ul. Gen. J. Bema 14, 11-600 Węgorzewo.
Zgłoszeń należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w biurze LGD9 oraz do pobrania poniżej i przesłać na adres biura Związku Stowarzyszeń LGD9: ul. Portowa 2/3; 11-600 Węgorzewo.Osobą do kontaktu jest pani Aleksandra Kiełczewska – pracownik biura LGD9, nr tel. 87 428 13 66.
Do pobrania:

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji stanowiące załącznik nr 1 do aneksu nr 3 do umowy przyznania pomocy nr 00007-6931-UM1400001/11 z dnia 13.06.2011r. -> pobierz str 1, pobierz str 2

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji stanowiące Załącznik nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00007-6931-UM1400001/11 z dnia 13.06.2011 r. -> pobierz str 1, pobierz str 2

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 509678Odsłon razem:
  • 26Odsłon dzisiaj:
  • 0Goście obecnie online: