Diagnozy, analizy

DIAGNOZA PROBLEMÓW W FUNKCJONOWANIU, ROZWOJU I WARUNKÓW SUKCESU WSPÓŁPRACY 3 SEKTORÓW ŻYCIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO NA TERENIE GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH JAKO CZYNNIKA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Z ZASTOSOWANIEM TRIANGULACJI ŹRÓDEŁ I METOD BADAWCZYCH.

PLIK DO POBRANIA:

Diagnoza

BADANIA I ANALIZY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, WALORYZACJA LOKALNEJ ROŚLINNOŚCI, DRZEW I KRZEWÓW ORAZ ZASOBÓW KULTUROWYCH OBSZARU LGD9

PLIKI DO POBRANIA:

LGD_9_Analiza zasobów przyrodniczych i kulturowych

dane do rysunków_cz. II_17.12.2013

Tabela_1_17.12.2013_cz. II

ANALIZA POTENCJAŁU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I KULTUROWEGO ORAZ KONCEPCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO OBSZARU LGD9 NA LATA 2014-2020

PLIKI DO POBRANIA:

LGD9_Tabela_1a

Analiza pot. społ-gosp. i kultur. LGD 9_(fin_)

LGD9_ Tabela_1b.xlsx-2

popr_mapa 33_biblioteki_wskaźniki

wykres 7_struktura ludności według ekonomicznych grup wieku

wykres 12_placówki wychowania przedszkolnego

wykres 13_szkoły podstawowe i gminazja

wykres 17_pomoc społeczna

wykres 22_podmioty według form prawnych

wykres 26_podmioty według rodzajów działalności

wykres 28_rozkład wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wykres 29_gospodarstwa rolne

mapa 1_granice administracyjne gmin

mapa 8_ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym mapa 9_pracujący na 1000 ludności

mapa 11_udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym

mapa 14_współczynnik skolaryzacji brutto

mapa 15_komputeryzacja

mapa 27_wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej

mapa 34_uczestnicy imprez

popr_mapa 2_ludność na 1 miejscowość wiejską

popr_mapa 3_przyrost naturalny na 1000 ludności

popr_mapa 4_saldo migracji na 1000 ludności

popr_mapa 5_gęstość zaludnienia

popr_mapa 10_bezrobotni na 1000 ludności

popr_mapa 15_komputeryzacja_gimnazja

popr_mapa 16_porady lekarskie

popr_mapa 18_sieć wodociągowa

popr_mapa 19_sieć kanalizacyjna

popr_mapa 20_sieć gazowa

popr_mapa 21_podmioty na 1000 ludności

popr_mapa 23_spółki handlowe

popr_mapa 24_spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

popr_mapa 25_fundacje i stowarzyszenia

popr_mapa 30_średnia powierzchnia gospodarstw rolnych

popr_mapa 31_turystyka

popr_mapa 32_wskaźnik funkcji turystycznej

piramida wieku_Wydminy

piramida wieku_Węgorzewo

piramida wieku_Srokowo

piramida wieku_Miłki

piramida wieku_Pozezdrze

piramida wieku_Ryn

piramida wieku_Budry

piramida wieku_Giżycko

piramida wieku_Kruklanki

instytucje kultury_11.01.2014

sieć kanalizacyjna_11.01.2014

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 517386Odsłon razem:
  • 18Odsłon dzisiaj:
  • 0Goście obecnie online: