Schemat II

Schemat II wdrażany był od marca 2006 do końca 2008.

Schemacie II Lokalne Grupy Działania, posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny, niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażały plany dotyczące realizacji strategii obejmujące promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych. Schemat II pozwalał na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe. ZSROW, przygotowywane z inicjatywy środowisk lokalnych w ramach Schematu I i wdrażane w ramach Schematu II, określają kierunki rozwoju objętych nimi obszarów. Strategie te uwzględniały co najmniej jedno z następujących zagadnień:

 • zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług terenów wiejskich;
 •   poprawa jakości życia na obszarach wiejskich;
 • podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom;
 • wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.
  Beneficjentami Schematu II są Lokalne Grupy Działania (LGD).
  Schemat II wspiera:
 • działalność operacyjną LGD,
 • promocję i informację dotyczącą założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich,
 • pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie przygotowywania i realizacji projektów wpisujących się w strategię rozwoju obszarów wiejskich,
 • przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie z założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich,
 • organizację imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp.,
 • współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy LGD (na poziomie krajowym i międzynarodowym) w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD (zarządzanie, monitorowanie itp.).  

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

 • 517386Odsłon razem:
 • 18Odsłon dzisiaj:
 • 0Goście obecnie online: