Schemat I

Schemat I wdrażany był od końca 2004 do końca 2006 roku.

Celem Schematu I było wsparcie tworzenia Lokalnych Grup Działania oraz  analizy przez środowiska lokalne własnych możliwości rozwojowych  i opracowanie na tej podstawie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach Schematu I, realizowane były działania szkoleniowe, informacyjne oraz doradcze, służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych. Beneficjentami Schematu I były samorzady gmin wiejskich i miejsko – wiejskich lub ich związki, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń oraz organizacje pozarządowe (inne niż wymienione wyżej).
Schemat I wspierał:

  • pomoc doradczą i ekspercką związaną z tworzeniem Lokalnych Grup Działania (LGD),
  • działania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne związane ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na terenach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju,
  • opracowywanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie techniczne procesu ich przygotowywania (analizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, prace studialne itp.).

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 526173Odsłon razem:
  • 112Odsłon dzisiaj:
  • 0Goście obecnie online: