PROW 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowany jest w latach 2007-2013.

PROW składa się z czterech osi priorytetowych:

Celem osi 4 – LEADER jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi. Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia się w te działania partnerów społecznych. Leader jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych trzech środowisk tworzyć mają lokalną grupę działania – partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie działanie wzmocnić ma poczucie lokalnej wspólnoty, podnieść jakość zarządzania oraz wzmocnić kapitał społeczny na obszarach wiejskich.

OŚ 4 LEADER

413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

421. Wdrażanie projektów współpracy

431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

 

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 513613Odsłon razem:
  • 0Odsłon dzisiaj:
  • 0Goście obecnie online: