Małe projekty

Rok 2010

Ośrodek Kultury w Miłkach ,, Przegląd Twórczości Nienowoczesnej – Tradycja Kultura Obyczaje”
Gmina Budry ,,Remont świetlicy wiejskiej w Olszewie Węgorzewskim”
Gmina Pozezdrze ,,Wytyczenie i oznakowanie ścieżki przyrodniczej Co kryją Mazurskie lasy w Pozezdrzu”
Gmina Pozezdrze ,,Budowa Rodzinnego EKO placu zabaw w Pozezdrzu”
Stowarzyszenie Otwarte Serce ,,Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Wydminy Klasyfikacja Grand Prix Ogólnopolski”
Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach ,,Z tradycją w przyszłość – XX Wydmiński Jarmark Twórców Ludowych”
Gmina Giżycko ,,Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Sterławki Małe z budową pomostu drewnianego”
Gmina Giżycko ,,Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Kozin z budową pomostu drewnianego”
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach ,,Organizacja imprezy kulturalnej pod nazwą Dożynki, kultywującej tradycje wiejskie”

Rok 2011

Agata Juniewicz ,,Zakup sprzętu pływającego, kamizelek asekuracyjnych i wykonanie chodnika – deptaka w celu stworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej na plaży miejskiej w Wydminach”
Gmina Budry ,,Budowa placu zabaw w miejscowości Ołownik PGR”
Gmina Budry ,,Budowa placu zabaw w miejscowości Sobiechy”
Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach ,,Przystanek turystyczny Kruklanki”
Ośrodek Kultury w Wydminach ,,Rozwój kultury i wiedzy społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach w niezbędne sprzęty i urządzenia”
Ośrodek Kultury w Miłkach ,,Cafe Kultura – Tradycja i Nowoczesność”
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach ,, Goniąc kormorany” – impreza kulturalno – sportowa nad jeziorem Niegocin w Wilkasach
Powiat Węgorzewski ,,Promocja Wielkich Jezior Mazurskich – krainy zwanej Szwajcarią Północy”
Stowarzyszenie Mazurski Trakt Konny ,,Mazurski Trakt Konny”
Powiat Giżycki ,,Wydanie publikacji promującej zasoby, walory turystyczne i kulturowe obszaru powiatu giżyckiego oraz całego obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD9”
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Kruklanki ,,ŻUBR” ,,Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruklanki”
Eleonora Selwina Nowakowska ,,Zakup i montaż paneli słonecznych z oprzyrządowaniem do ogrzewania wody w działalności gospodarczej
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach ,,Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez Dożynki Gminne w Bystrym”
Gmina Giżycko ,,Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Bogaczewo, Gmina Giżycko”
Gmina Giżycko ,,Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kożuchy Wielkie, Gmina Giżycko”
Eleonora Selwina Nowakowska ,,Rozwój turystyki na obszarze objętym LSR poprzez zmodernizowanie strony internetowej www.gospoda.pl”
Eleonora Selwina Nowakowska ,,Remont i modernizacja budynku sanitarnego, nowy produkt turystyczny Rydzewska Majówka – przegląd Kapel Ludowych, Jarmarku Staroci i Rękodzieła i Konkurs Kulinarny Potrawa z Mazurskiej Ryby oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Bojerach w klasie Monotyp XV, rozwój partnerstwa dla lokalnych inicjatyw turystycznych”
Gmina Srokowo ,,Doposażenie placu zabaw przy osiedlu na ul. Lipowej i placu zabaw tzw. ,,ogródka jordanowskiego”
Gmina Pozezdrze ,,Promowanie przestrzeni kulturowej i krajobrazu wsi mazurskiej z obszaru LGD9 poprzez publikację książki/ albumu o Gminie Pozezdrze i okolicach”
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach ,,Wędrówki po gminie Giżycko – nasza Mała Ojczyzna w książce, filmach i na mapie”
Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu ,,Aktywni na Mazurach” – remont i doposażenie sali rekreacyjno – sportowej
Fundacja Pętla Mazurska ,,III Regaty o Puchar Pętli Mazurskiej”
Gmina Srokowo ,,Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych Gminy Srokowo leżącej na terenie Lokalnej Grupy Działania LGD9”
Folwark Łękuk Przyłusccy Spółka Jawna ,,IV Międzynarodowy Spływ Kajakowy Węgorapa – Angrapa”

Rok 2012

Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach ,,Przystanek turystyczny Kruklanki – cd.”
Stanisław Wąsiakowski ,,Mazury, konie, ekologia i malarstwo”
Gmina Giżycko ,,Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sterławki Małe, Gmina Giżycko”
Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie ,,Podniesienie jakości życia społeczności na obszarze objętym LSR poprzez zorganizowanie dwudniowych warsztatów promujących lokalne walory pn. ,,Srokowie warsztaty rekreacyjne”
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach ,, Z mazurskiej spiżarni – coś dla duszy i dla ciała na plaży gminnej w Wilkasach”
Gmina Srokowo ,,Plac Zabaw miejscem integracji mieszkańców Sińca”
Gmina Srokowo ,,Doposażenie placów zabaw w sołectwie Solanka”
Fundacja Ochrowy Wielkich Jezior Mazurskich ,,Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację konferencji tematycznej pn. Zielona Energia”
Koło Łowieckie ,,Mazury” w Węgorzewie ,,Impreza kulinarna oraz kulturowo – rekreacyjno – sportowa pn. Konkurs Kulinarny Publiczności – Najlepszy gulasz z sarny i Konkurs na najlepszą nalewkę myśliwską oraz Turniej Mazurski w Strzelaniach Myśliwskich o Laur Św. Brunona”
Koło Łowieckie ,,Mazury” w Węgorzewie ,,Promocja Obszarów Wielkich Jezior Mazurskich poprzez wydanie publikacji pn. ŁOWIECKA MAZURIADA – czyli 55 lat Koła Łowieckiego ,,Mazury” w Węgorzewie”
Mazurska Fundacja Bonus Pastor ,,Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku”
Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu ,,Dożynki Powiatowe w Pozezdrzu”
Gmina Wydminy ,,Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sucholaskach”
Gmina Wydminy ,,Zakup materiałów promujących Gminę Wydminy”
Klimowicz Halina ,,Rozszerzenie oferty turystycznej gospodarstwa agroturystycznego poprzez zakup sprzętu rekreacyjno – sportowego oraz elementów miejsca rekreacyjnego i placu zabaw”
Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie ,,Artystyczne spotkania w parku Helwinga – podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprez kulturalnych w oparciu o działalność gminnych i powiatowych instytucji kultury”
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach ,,Historia i dzień dzisiejszy wilczego jeziora, czyli Wilkasy na przestrzeni pięciu wieków”
Gmina Ryn ,, OBRONA RYN – MASURIA 2”
Katarzyna Wyspiańska ,,Zakup i montaż paneli słonecznych z oprzyrządowaniem w budynku usługowym”
Rostro Katarzyna Wyspiańska ,,Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku w miejscowości Kal”
Rostro Katarzyna Wyspiańska ,,Stworzenie wewnętrznego placu zabaw w miejscowości Kal”
Art. EVENT KRZYSZTOF GAWRYCH ,, Stworzenie miejsca rekreacji na świeżym powietrzu”
Art. EVENT KRZYSZTOF GAWRYCH ,,Hart ciała, hart ducha – budowa sauny wolnostojącej – bani ruskiej”
Art. EVENT KRZYSZTOF GAWRYCH ,,Miejsce szkoleń i spotkań – budowa wiaty turystyczno edukacyjnej w miejscowości Kal”
Marczycha Iwona Urszula ,,Wyposażenie małej bazy turystyczno – noclegowej i zorganizowanie warsztatów malarskich dla mieszkańców LGD9”
Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury ,,V Międzynarodowy Spływ Kajakowy Węgorapa – Angrapa”
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach ,,Organizacja imprezy kultywującej tradycję ludowe pod nazwą Dożynki”
Gminny Ośrodek Kultury Srokowo ,,Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez zorganizowanie imprezy promującej lokalne walory pn. Srokowskie warsztaty rekreacyjne”
Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie ,,Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez zorganizowanie imprezy promującej lokalne walory pn. Poczuj piękno Ziemi Węgorzewskiej”

Rok 2013

Gmina Kruklanki ,,Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabinka”
Gmina Kruklanki ,,Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipowie”
Gmina Budry ,,Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Więcki”
Gmina Pozezdrze ,,Budowa rodzinnego EKO placu zabaw w Harszu”
Gmina Giżycko ,,Wzbogacenie oferty turystycznej poprzez utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Wilkasy”
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach ,,Remonty świetlic wiejskich na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Bogaczewo, Pieczonki i Kożuchy Wielkie szansą na organizację i promocję lokalnej twórczości artystycznej”
Gmina Miłki ,, Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Miłki poprzez publikację książki i mapy”
Ryńskie Centrum Kultury ,,Zdrowo na Ludowo – Ryńskie Spotkania z Tradycją”

Rok 2014

Stulichańskie Stowarzyszenie Wspierania Sportów Konnych i Wodnych ,,Championat Koni Zimnokrwistych”
,,MARIO” Firma Wielobranżowa Mariusz Jabłoński ,,Budowa wieży widokowej na terenie łowiska wędkarskiego MARIO w Gajewie”
Gmina Giżycko ,,Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Spytkowo poprzez zagospodarowanie centrum wsi z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek”
Gmina Srokowo ,,Utworzenie placów zabaw w miejscowościach Jankowice, Szczeciniak i Leśniewo Gm. Srokowo”
Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie ,,Festiwal pszczelarski Mazurskie Miody”
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Kruklanki ,,ŻUBR” ,,Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kruklanki”
Barbara Joanna Grażewicz Pośrednictwo Ubezpieczeniowe; Wynajem Pokoi ,,Doposażenie obiektu turystycznego”
Gmina Wydminy ,,Zakup witaczy oraz gabloty ogłoszeniowej w celu promocji gminy Wydminy”
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach ,,Remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Kruklinie celem stworzenia Mazurskiego Centrum Obserwacji Ptaków”
Gmina Ryn ,,Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych Gminy Ryn leżącej na terenie Lokalnej Grupy Działania LGD9”
Gryczka Wojciech Paweł ,,Rozszerzenie oferty turystycznej gospodarstwa agroturystycznego poprzez zakup sprzętu rekreacyjno – sportowego”
Fundacja na rzecz Edukacji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych ,,Aktywizacja społeczności lokalnej obszaru LGD poprzez promocję® twórczości i rękodzieła i przygotowanie szlaku edukacyjno – turystycznego w oparciu o podania i legendy lokalne”

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 509692Odsłon razem:
  • 40Odsłon dzisiaj:
  • 0Goście obecnie online: