Aktywizacja

Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja:

ROK 2009

Opracowanie i wydanie publikacji służącej popularyzowaniu obszaru objętego LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD.
Aktywizacja społeczności lokalnej: Organizacja 9 spotkań / konferencji z mieszkańcami gmin objętych obszarem LSR
Pięciodniowe szkolenie dla 25 osób (pracowników LGD, zarządu oraz członków organu decyzyjnego) w zakresie: praktyczne zasady konstruowania projektu – jak oceniać spójność projektu.
„Impresje Świąteczne – Kiermasz LGD9”. Organizacja imprezy kulturalno – promocyjnej związanej z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD.

ROK 2010

Organizacja dziewięciu imprez kulturalno – promocyjnych związanych z obszarem objętym LSR
Wyjazd studyjny do wioski tematycznej „Biegun zimna i sera” w Wiżajnach. Organizacja wyjazdu studyjnego mającego na celu aktywizację społeczności lokalnej obszaru objętego LSR.
Opracowanie materiału informacyjno – promocyjnego – przygotowanie filmu promującego działania Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz obszar objęty LSR
Promocja obszaru objętego LSR poprzez wydanie i kolportaż gadżetów i materiałów informacyjno – promocyjnych

ROK 2011

Udział LGD9 w 6-dniowych międzynarodowych targach „Grüne Woche” w Berlinie
Organizacja konkursu pn. „Estetyczna zagroda” Edycja 2011
„Dobre praktyki, godne naśladowania”. Organizacja konkursu na najciekawszą inicjatywę realizowaną na obszarze LGD9 – Edycja 2011
Udział 4 osób w Polsko – Hiszpańskim Forum Ekonomicznym w Madrycie.
Organizacja imprezy pn. „Impresje świąteczne – Kiermasz LGD9”

ROK 2012

Udział LGD9 w 6-dniowych międzynarodowych targach „Grüne Woche” w Berlinie
Udział LGD9 w 2-dniowych wiosennych targach ogrodniczych „Pamiętajcie o ogrodach” w Olsztynie
Wyjazd studyjny do Hiszpanii organizowany dla lokalnych liderów w celu przedstawienia dobrych praktyk związanych z realizacją inicjatywy LEADER.
Organizacja konkursu pn. „Estetyczna zagroda” Edycja 2012
Wydanie materiałów promocyjnych w formie gadżetów: zegar ścienny i zestawów do wina
Wydanie materiałów promocyjnych w formie ręcznie malowanych bombek świątecznych.
Dobre praktyki, godne naśladowania” Organizacja konkursu na najciekawszą inicjatywę realizowaną na obszarze LGD9 – Edycja 2012
Organizacja imprezy pn. „Impresje świąteczne – Kiermasz LGD9”

ROK 2013

Przygotowanie strony internetowej WORDPRESS oraz przygotowanie grafiki strony
Organizacja konkursu pn. „Odgłosy lasu”
Przeprowadzenie analizy potencjału społecznego, gospodarczego i kulturowego oraz opracowanie koncepcji rozwoju gospodarczego obszaru LGD9 na lata 2014-2020.
Przeprowadzenie badania i analizy środowiska przyrodniczego, waloryzacji lokalnej roślinności, drzew i krzewów oraz zasobów kulturowych obszaru LGD9.
Przeprowadzenie ewaluacji LSR Związku Stowarzyszeń LGD9, która wdrażana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wydanie materiałów promocyjnych – gadżety w formie ręcznie malowanych bombek świątecznych.
Szkolenie z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Szkolenie z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

ROK 2014

Organizacja konkursu pn. „Estetyczna zagroda” Edycja 2014
Organizacja konkursu wiedzy nt. Związku Stowarzyszeń LGD9
Organizacja wizyty studyjnej w ramach konkursu „Estetyczna zagroda”
Opracowanie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Związku Stowarzyszeń LGD9 interaktywnej ankiety badającej rynek turystyczny.
„Dobre praktyki, godne naśladowania”Organizacja konkursu na najciekawszą inicjatywę realizowaną na obszarze LGD9 – Edycja 2014

ROK 2015

Wykonanie promocyjnych pendrivów
Organizacja konkursu wiedzy o Mazurskich Traktach oraz ufundowanie statuetek dla zwycięzców II Rajdu Rowerowego „Mazurskie Fortyfikacje”.
Przeprowadzenie diagnozy problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno – gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z zastosowaniem triangulacji źródeł i metod badawczych
Organizacja konferencji podsumowującej Wdrażanie LSR na lata 2009-2015

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 517386Odsłon razem:
  • 18Odsłon dzisiaj:
  • 0Goście obecnie online: