PROW 2007-2013

WYNIKI NABORU PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE OD 11 DO 29 SIERPNIA 2014 ROKU:

1. „Odnowa i rozwój wsi”

Uchwała nr XXIV/ 14 /14 >> POBIERZ

Lista Rankingowa >> POBIERZ

Lista operacji zgodnych z LSR   >>  POBIERZ

Lista operacji wybranych do dofinansowania  >>  POBIERZ

2.  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Uchwała nr XXIV/ 15 /14 >> POBIERZ

Lista Rankingowa  >> POBIERZ

Lista operacji zgodnych z LSR   >>  POBIERZ

Lista operacji wybranych do dofinansowania  >>  POBIERZ

3. ” Małe projekty”

Uchwała nr XXIV/ 16 / 14  >> POBIERZ

Lista rankingowa >> POBIERZ

Lista operacji zgodnych z LSR >> POBIERZ

Lista operacji wybranych do dofinansowania >> POBIERZ

Lista operacji nie wybranych do dofinansowania >> POBIERZ

Informujemy, że w ramach działania 312 ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” nie wpłynął żaden wniosek.

Listy złożonych wniosków

,,Małe projekty” -> pobierz listę złożonych projektów

,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” -> pobierz listę złożonych projektów

,,Odnowa i rozwój wsi” -> pobierz listę złożonych projektów

Informujemy, że w ramach działania ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” nie został złożony żaden wniosek o przyznanie pomocy.

 

NABÓR od 11 sierpnia 2014 roku do 29 sierpnia 2014 roku

DOKUMENTACJA  KONKURSOWA:

Konkurs nr XI /LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2014 o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty”:

 

Konkurs nr VII/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-312/2014 o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

 

Konkurs nr VII/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-311/2014 o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:

 

Konkurs nr IX/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-313/2014 o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

 Listy złożonych wniosków w ramach PROW 2007-2013

Informujemy, że w okresie od 14 lutego do 07 marca 2014 roku Związek Stowarzyszeń LGD9 przeprowadził nabory wniosków w ramach działań objętych PROW na lata 2007-2013:
,,Małe projekty” -> pobierz listę złożonych projektów
,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” -> pobierz listę złożonych projektów
,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” -> pobierz listę złożonych projektów
 ,,Odnowa i rozwój wsi” -> pobierz listę złożonych projektów

MAŁE PROJEKTY

1. MP_informacja_o_naborze_LGD9

2. Wniosek o przyznanie pomocy- Małe projekty

3. Instrukacja wypełniania wniosku

4. wniosek na zaliczke

5. wniosek o wyprzedzajace finansowanie

6. Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

7. wykaz dokumnetów

8. oświdczenie o przetwarzaniu danych osobowych

9. Oświdczneie o spełnieniu warunków w konkursie

10. Kryteria wyboru operacji

11. Oświadcznie o lokalnych kryteriach wyboru

12. Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2008r.

13. Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2009r.

14. Rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2010r.

15. Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2011r.

16. Rozporządzenie z dnia 9 marca 2012r.

17. Rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2012r.

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

1. Informacja o naborze

2. Wniosek o przyznanie pomocy

3. Instrukacja wypełniania wniosku

4. Wykaz dokumentów

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków konkursu

6. Kryteria wyboru operacji

7. Oświdczenie o lokalnych kryteriach wyboru

8. Rozporządzenie z dnia 04 czerwca 2007r.

9. Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2008r.

10. Rozporządzenia z dnia 31 lipca 2008r.

11. Rozporządznie z dnia 01 kwietnia 2010r.

12. Rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2010r.

13. Rozporządznie z dnia 26 stycznia 2012r.

14. Rozporządznie z dnia 25 lutego 2013r.

 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

1. Informacja o naborze3

2. Wniosek o przyznanie pomocy

3. Instrukacja wypelniania wniosku o przyanie pomocy

4. Ekonomiczny Plan Operacji

5. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

6. Oświdczenie wnioskodawcy o nie prowadzeniu działalności gos.

7. Oświdczenie o posiadaniu ststusu mikroprzedsiębiorcy

8. Oświadcznie wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

9. Oświdcznie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgodny na realizację operacji

10. Wzór gwarancji

11. wniosek o zaliczke

12. Formularz de minimis

13. Wzór zapytania ofertowego

14. Wykaz działaności gospodarczych w których może być przyznana pomoc

15. Wykaz dokumentów

16. Oświadcznenie o spełnieniu warunków konkursu

17. Lokalne Kryteria Wyboru

18. Oświadczenie o lokalnych kryteriach wyboru

19. Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2008r.

20. Rozporządzenie z dnia 24 marca 2009r.

21. Rozporządzenie z dnia 24 marca 2010r.

22. Rozporządzenie z dnia 10 marca 2011r.

23. Rozporządzenie z dnia 7 marca 2013r.

24. AA_Broszura_dz_312-mikroprzedsiębiorstwo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

1. Informacja o naborze

2. Wniosek o przyznanie pomocy

3. Instrukacja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

4. Ekonomiczny Plan Operacji

5. Instrukacja wypełniania Ekomomicznego Planu Operacji

6. Oświadcznie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

7. Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody

8. Wzór gwarancji

9. Formularz de minimis

10. Wniosek o zaliczke

11. Wzór zapytania ofertowego

12. Wykaz dokumentów

13. Oświadcznie o spełnianiu warunków konkursu

14. Lokalne Kryteria Wyboru

15. Oświadczenie o lokalnych kryteriach wyboru

16. Rozporządzenie z dnia 17 października 2007r.

17. Rozporządzenie z dnia 6 maja 2008r.

18. Rozporządzenie z dnia 13 lipca 2010r.

19. Rozporządzenie z dnia 7 września 2010r.

20. Rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2011r.

21. Rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2012r.

22. Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2013r.

 

Informujemy, że w zeszłym tygodniu do Biura Związku Stowarzyszeń LGD9 wpłynęły pisma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warmińsko – Mazurski Oddział Regionalny oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w których Związek Stowarzyszeń LGD9 zobowiązany został do wprowadzenia zmian w uchwałach Rady LGD9 dotyczących rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych w marcu bieżącego roku.

Mając na uwadze powyższe w dniu 23.05.2013r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń LGD9, podczas którego przyjęto listy rankingowe dotyczące działań ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz ,,Małe projekty”, które sporządzone zostały na podstawie wytycznych narzuconych przez w/w podmioty.

Poniżej zamieszczone zostały zaktualizowane listy rankingowe w następujących działaniach:

1. ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Uchwała nr XIX/4/13 -> pobierz
Lista Rankingowa Złożonych Projektów -> pobierz

2. ,,Małe projekty”

Uchwała nr XIX/10/13 -> pobierz
Lista Rankingowa Złożonych Projektów -> pobierz

 

Listy rankingowe konkursów przeprowadzonych w terminie 1 – 29 marca 2013r.:

1. ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

2. ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

3. ,,Odnowa i rozwój wsi”

4. ,,Małe Projekty”

Informacje dot. konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013

Informujemy, że nabory wniosków prowadzone przez Związek Stowarzyszeń LGD9 w ramach PROW na lata 2007-2013 tj. dotyczące działań:

  • ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ” -> pobierz ulotkę

odnoszą się do beneficjentów z obszaru działania LGD9 tj. mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub działających na obszarze objętym LSR (tj. gminy: Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo, Wydminy).

 

Konkurs nr IX/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2013 o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty”:

 

Konkurs nr V/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-312/2013 o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

Konkurs nr V/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-311/2013 o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:


Konkurs nr VII/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-313/2013 o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

Listy rankingowe konkursów przeprowadzonych w ramach PROW 2007-2013 w październiku 2012 roku:

  • Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw – pobierz
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – pobierz
Konkurs nr VIII/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2012 o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty”:
Konkurs nr IV/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-312/2012 o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:
Konkurs nr IV/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-311/2012 o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:
Konkurs nr VI/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-313/2012 o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

 

Listy rankingowe konkursów przeprowadzonych w I połowie 2012r.

 

Konkurs nr V/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-313/2012 o przyznanie pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”:

Konkurs nr VII/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2012 o przyznanie pomocy w ramach działania „MAŁE PROJEKTY”: 

Konkurs nr III/LGD9/PROW-LEADER/4.1/423-312/2012 o przyznanie pomocy w ramach działania „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”:

Listy rankingowe konkursów przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2011r.

Konkurs nr IV/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-313/2011 o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

Konkurs nr VI/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2011 o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty”: 

 

Konkurs nr III/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-311/2011o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:

Konkurs nr V/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2011 o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty”:

Uprzejmie informujemy, iż w celu ułatwienia potencjalnym Beneficjentom małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, został opracowany nowy, aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji 4z (PDF).

Konkurs nr IV/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2011 o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty”:

Konkurs nr II/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-312/2011 o przyznanie pomocy w ramach działania„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:


Konkurs nr III/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2010 o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty”:

Uwaga !!! Zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 109/2010 z dnia 27 września 2010r. zmieniającym zarządzenie w sprawie formularza wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ma lata 2007 – 2013 dlamałych projektów Zwiazek Stowarzyszeń LGD9 udostępnia zmieniony formularz wniosków oraz instrukcje jego wypełnienia. W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków na aktualnym formularzu wniosków:

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

Konkurs nr II/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-311/2010 o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:

Konkurs nr III/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-313/2010 o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

Konkurs nr I/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-312/2010 o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:
Konkurs nr II/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2010 o przyznanie pomocy w ramach działania„Małe projekty”:
Konkurs nr II/LGD9/PROW-LEADER/4.1/413-313/2010 o przyznanie pomocy w ramach działania„Odnowa i rozwój wsi”:

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 509689Odsłon razem:
  • 37Odsłon dzisiaj:
  • 0Goście obecnie online: