Bezpłatne szkolenia dla NGO!

szkolenie

W imieniu Organizatorów, zapraszamy na bezpłatne szkolenia audytowania dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie z partnerem Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan rozpoczęła realizację współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu Mocna NGO.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych w zakresie audytowania dostępności w obszarze: cyfrowym, architektonicznym oraz informacyjno – komunikacyjnym.

Uczestnicy projektu biorą udział w maksymalnie 16 dniach szkoleniowych z trzech obszarów tematycznych (architektoniczny, cyfrowy i informacyjno – komunikacyjny), doradztwie ekspertów podczas realizacji pilotażowych audytów przeprowadzanych w organizacjach, otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia w danym obszarze tematycznym oraz komplet materiałów szkoleniowych w danym zakresie.

Do udziału w projekcie zaproszone są:

* organizacje pozarządowe działające statutowo na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

*  z terenu całej Polski,

*  niezależnie od   wielkości organizacji, skali działania czy liczby zatrudnionych osób.

* organizacje działające w różnych obszarach np. : zdrowie, transport, turystyka, edukacja, rynek pracy, sport

Uczestnikami/ – czkami projektu mogą być członkowie/ członkinie kadry zarządzającej organizacją, pracownicy etatowi, współpracownicy/ – czki czy wolontariusze i wolontariuszki.

Założeniem projektu jest  przygotowanie kadry organizacji na dokonywanie w przyszłości audytów i certyfikacji swojej organizacji a także certyfikacji innych podmiotów w zakresie dostępności.

Projekt realizowany jest od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 e.

Aktualnie FIRR i SML jest w trakcie rekrutacji dlatego zapraszamy wszystkie organizacje, które chciałyby wziąć udział w projekcie.

Uwaga! Dokumenty rekrutacyjne prosimy kierować w formie skanów na adres:

e-mailowy: mocnango@firr.org.pl

Po akceptacji zgodności i kompletności przesłanych skanów uczestnicy będą proszeni o przesłanie kompletu oryginałów dokumentów do biura projektu pod adres:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Oddział w Warszawie

Pl. Konstytucji 5/4

00-657 Warszawa z dopiskiem „ Mocna NGO”

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją uczestnictwa, kontakt pod nr tel. 663-660-051; 663 883 342.

Aktualizacja harmonogramu będzie publikowana na stronie www.firr.org.pl w zakładce projekty.

Najbliższy termin szkolenia z obszaru dostępności cyfrowej : 24,25,26 maja 2021 godz. 9.00-15.45 oraz  01 i 02 czerwca 2021 r. w godz. 9.00 – 15.45

Osoby zgłoszone na szkolenie mają obowiązek wziąć udział we wszystkich dniach szkoleniowych obejmujących 40 h szkolenia.

Szkolenie  z obszaru dostępności cyfrowej organizowane jest w formie zdalnej na platformie, do której dostęp otrzymają zgłoszone osoby.

Organizacja jest zobowiązana zgłosić uczestników do szkoleń w każdym z 3 obszarów dostępności: cyfrowym, architektonicznym oraz  informacyjno-komunikacyjnym.

Do pobrania:
– regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
– formularz zgłoszenia
– deklaracja uczestnictwa
– oświadczenie – obowiązek informacyjny
 informacja o uczestniku
– wzór umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Pogoda

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 406365Odsłon razem:
  • 151Odsłon dzisiaj:
  • 2Goście obecnie online: